RODO – obowiązek infromacyjny
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – BaxiaArt Fotografia
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i innymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – Rodo informuję że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Barbara Florczyk, BaxiaArt Fotografia – Nip 7692184007
W każdym momencie można wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych – pod adresem  e-mail foto@baxiaart.pl
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
Jako administrator będę przetwarzać Twoje dane:
W celu odpowiedzi na Państwa pytania, z zakresu moich usług handlowych poprzez formularz kontaktowy albo pocztę e-mail.
W celu właściwego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług fotograficznych (art. 6 ust. 1 pkt b RODO)
W celu promocji działalności BaxiaArt Fotografia, ale wyłącznie w przypadku, gdy wyraziłeś/wyraziłaś na to zgodę w zawartej umowie – dotyczy wyłącznie wizerunku (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi, dane mogą  być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy.
Podanie Twoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale bez nich nie będziemy mogli zawrzeć ani wykonać żadnej  umowy. Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie wizerunku i na potrzeby promowania działalności BaxiaArt Fotografia  ma charakter dobrowolny.
Korzystając z witryny www. baxiaart.pl akceptujesz, że korzysta ona z tzw. Plików cookies (ciasteczek)

 

 

 

 

 

 

USŁUGI – FOTOGRAFIA ŚLUBNA / CHRZEST / KOMUNIA 

SESJE RODZINNE / INDYWIDUALNE / BIZNESOWE W PLENERZE LUB U PAŃSTWA W DOMU 

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE – OKŁADKI KSIĄŻEK PŁYT MUZYCZNYCH,LOGOTYPÓW, WIZYTÓWEK, ILUSTRACJI –INDYWIDUALNA WYCENA W ZALEŻNOŚCI OD PROJEKTU
PRZYKŁADOWE PAKIETY MOŻNA MODYFIKOWAĆ WEDŁUG WŁASNYCH POTRZEB/ ZAPRASZAM DO KONTAKTU

 

 

.

  (+48) 723 – 222 – 363

NAPISZ DO MNIE

instagram fb